https://kolektiftrend.com/wp-content/uploads/2021/05/17-HAkan-Dijital-pazarlama.png

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlaması konularına geniş bir açıdan yaklaşılan bu programda; salgın döneminde, değişen tüketici davranışları ve kurumsal beklentileri karşısında dijital dünyanın tüm prensip ve stratejileri pratiğe dayalı olarak anlatılarak uzman yöneticiler yetiştirmek amaçlanmıştır.

https://kolektiftrend.com/wp-content/uploads/2021/05/9-NAzmiye-Kurumlar-icin-Ik.png

İnsan Kaynakları döngüsü ve bu döngüye sahip şirketlerin nasıl rekabet avantajı yarattıkları ile ilgili bir anlatımdır. Bu etkinlikte, İK disiplini içinde neyin, neden ve nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.