Problem Çözme Becerisi

7 Nisan 2020

Problem çözme becerisini kazanmak için öncelikli olarak problemlere yönelik bakış açımızı yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç duymaktayız. Birçok insan önüne çıkan engelleri aşacak bilgiye, birikime ve inanca sahip olmadığını düşünerek ömrünü şikayet ederek geçirmekte, eylemsizlik halinde şikayetçi bir ruh halinde yaşamaktadır.

 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, bulunduğu çevreye uyum sağlayabilme becerisine sahip olabilmesi,

İlk günden beri bulunduğumuz ortamlara uyumsuzluk gösterdiğimizde ya adapte olmak zorunda kalmış ya da bulunduğumuz ortamı veya koşulları değiştirmek için çaba harcamak durumunda olmuşuzdur.

Uyum sağlama becerisi, insan var olduğundan bu yana hep vardı ve var olacak. İnsan sorunla karşılaşan ve onu çözen bir varlıktır çünkü var olması için bu gerekir. Var

olabilmek için engelleri ortadan kaldırma becerisini yani problem çözme becerisini kazanmak hayati önem taşımaktadır.

Problem çözme becerisini kazanmış bireyler her bir problemin çözüm sürecinde yeni bilgiler edinerek, problemleri çözme sürecinde elde ettiği veriler ile gelişimini sürdürmeye devam ederek, önüne çıkacak engelleri aşabileceğine yönelik özgüvenle yolculuklarına devam edebilmektedirler.

Problem çözme becerisi zayıf olanlarımız ise bazen problemleri çözmekte zorlanıyorum algısı ile zor görünen durumların içine girmekten kaçınmakta, yüksek kaygı düzeyinde, stresli dolu bir hayat sürmekteler.

Hayata uyum sağlama becerisi bir amaç ve hedefe ulaşabilmek için eylem halindeyken ortaya çıkan engelleri aşabilme becerilerinizi ne kadar geliştirdiğiniz ile doğru orantılıdır.

Problem çözme becerisi kazanımı için öncelikli olarak problemlere yönelik bakış açımızı yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç duymaktayız. Birçok insan önlerine çıkan engelleri aşacak bilgiye, birikime ve inanca sahip olmadığını düşünerek ömürlerini şikayet ederek geçirmekte, eylemsizlik halinde şikayetçi bir ruh halinde yaşamaktalar.

Eğer bir problemi çözem

eyeceğinizi düşünürseniz % 100 haklısınız, kesinlikle çözemeyeceksiniz. Eğer bir problemi çözebileceğinizi düşünüyorsanız, yine haklısınız kesinlikle çözeceksiniz.

Problem çözebilmenin ilk ve en önemli adımı;

Problemin tanımlanması süreci: Bir durumun problem olarak algılanması için bir amaç ve hedef olarak tanımlanmış ideal ile bugünkü durum arasındaki negatif fark, proble

mi ve problemin kapsamını tanımlamaktadır.

Güdüsel olarak, tanımlanan problem ile ilgili geçmiş deneyimlerimizden bilgiler ışığında problemin çözümünün zorluk derecesini tanımlama ihtiyacı duyarız. Biz farkında olmadan zihnimiz, problemin çözümünden elde edilecek fayda ile harcanacak enerji miktarı ve yeterliliği tanımlayarak karar verme alışkanlığı içindedir. Problemin çözümünde bizi harekete geçirecek motivasyonel düşünce ise problemin çözümünü yönetebilme becerisine sahip olduğumuzun farkındalığıdır. Problemleri çözebileceğinize yönelik kendinize olan inancınızı yüksek olması problem çözümü için ihtiyaç duyacağınız hareketi başlatacak ve problem çözme sürecini bu farkındalık ile yönetebileceklerdir.

Problemleri çözebilme becerisi ka

zanabileceğinizi düşünüyorsanız, öncelikle;

Problemin çözüm planı içinde mevcut durum ve ideal durum arasındaki farkı analiz ederek problemin nedenlerini keşfetmeye çalışmalı, keşfedilen problem kaynaklarını önceliklendirerek çözüm yolları için fikirler üretebilmeliyiz. Ürettiğiniz tüm fikirleri gerçeklik, uygulanabilirlik ve kaynaklar gibi ölçütlerle değerlendirerek, bulduğumuz çözümü uygulamaya koyarak, problem çözme sürecimizi yönetebilme becerisine sahip olabiliriz.

Her çözüm her zaman işe yaramayabilir. Beklenen durum ile mevcut durumu sürekli analiz etme alışkanlığı sayesinde çözüm sürecinin aksayan yönleri hızlıca tespit ederek, çözüme yönelik gerekli düzeltmeler yaparak, gelecekte karşılaşılacak benzer problemlerin çözümünü kolaylaştırabiliriz.

 

Özet:

 

Hedef ve bir amaç yolunda önümüze çıkan engelleri nasıl tanımladığımız, engeli aşabileceğimize yönelik geliştirdiğimiz inançlar, problem çözüm aşamalarına yönelik disipline edilmiş uygulama irademiz ve düzenli olarak analiz becerisi kazanımlarımız bizi bu yolculukta güçlü kılan ve cesaretlendiren en önemli becerilerdir. Hayatımızın en önemli kazanımlarımızdan biri olan bu becerilerin geliştirilmesi, yolculuklarımıza keyif katacaktır.

Tüm problemleri kolayca aşabilmeniz ümidiyle,

Koray DAĞDELEN

 

Koray Dağdelen