İsmail Hakkı Serin

Tıp Doktoru Aile Hekimi
i.hakkı.serin@kolektiftrend.com

Danışman, Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Sağlık Tesis Yöneticisi, Pandemi Danışmanı

Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun olduktan sonra yurt içinde ve dışında çeşitli seviyelerde sağlık hizmet sunumu, sağlık eğitimi, sağlık tesis yöneticiliği ve sağlık danışmanlığı yapmıştır. Bu süreçte tedavi edici sağlık hizmetlerinde artan uzmanlaşma ve detaylı uygulamalardan insanların beklenen faydayı göremediklerini fark ederek, sağlığı korumanın hastalıkla mücadele etmekten daha kolay ve etkili olduğu sonucuna varmıştır. Bütüncül ve koruyucu sağlık yaklaşımının; sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenme temeli üzerinde kişisel ve çevresel risklerin yönetilmesi ile sergilenmesi gerektiğini düşünmektedir. Stresin uzun dönem metabolik etkileri ile kronik hastalıkların birlikteliğine işaret eden çalışmalar stres ve beslenme ilişkisine daha çok zaman ayırmasına neden olmuştur. Bütüncül sağlık uygulamalarında çalışma hayatının artan önemi nedeniyle sağlığı koruma ile ilgili çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakış açısı ile yürütmeye çalışmaktadır.

“Türkiye’de işyeri hekimliği uygulamalarının iyileştirilmesi” ve “Bir stresle mücadele aracı ve nedeni olarak beslenme” projelerini sürdürmektedir.

Kolektif  Trend çatısı altında gelişim lideri olarak kurumlara ve bireylere yönelik gelişim çözümleri sunmaktadır.

Danışmanlık Çözümleri

Pandemi Danışmanlığı

Kurumsal Sağlık Danışmanlığı

İşyeri Hekimliğinin İyileştirilmesi

Eğitim Programları

Yöneticiler İçin Salgında Çalışma Hayatı

Stres Yönetiminde Beslenme

Çalışanlar İçin Covid Bilgilendirmesi