Geleceği Planlamak

7 Nisan 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenizin veya sizin gelecek yıl için ne tür planları var? Ya da planlar yapmak yerine siz de dilek tutanlardan mısınız? Gelin birlikte 2019 yılı için mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını dileyerek 2019 yılını planlayalım.

·       Analiz:

Birçoğumuz yeni yıl öncesinde öngörülerde bulunarak hayatımız ya da işletmelerimiz için yeni kararlar alıyoruz ve yeni kararlarımızı etkileyen en önemli tetikleyici unsur ise geçen zamanın deneyimleri. Gelişim odaklı kişiler ve işletmelerin sahip olduğu en önemli beceri ise geçen zamanı sürekli analiz ederek elde ettikleri bulgular ile sürekli gelişime odaklanıp eylem içinde olmalarıdır. Geçen yılı analiz ederken sormamız gereken birkaç soru olacaktır.

 • Hangi kararlarımız gerçekleştirebildik?
 • Bu kararlarımızı nasıl hayata geçirdik?
 • Gerçekleşmeyen kararların nedenleri nelerdi?
 • 2018 yılı bize ne öğretti?

Bu soruların cevapları ile elde ettiğimiz bulgular bize 2019 yılı için yeni hedeflerimizi yazmamıza yardımcı olacak.

·       Hedefler:

Hedef varılmak istenen, olunmak istenen yerdir. Doğduğumuz andan başlayarak bazı hedefler belirlemeden de bazı şeyleri başarır ve bazı yerlere varabiliriz. Hedefsiz elde ettiklerimiz ile ne yapacağımızı, sonrası için ne yapmamız gerektiğini anlamakta zorluk çekeriz. En önemlisi hedef olmadan elde edilenler mutluluk hissetmemizi engeller.

Kendimiz veya şirketimiz için geleceği kurgularken kendimize nasıl hedefler koymuş ve onlara ne kadar ulaşmışsak, başarımızı ona göre değerlendiririz.

Hedef konulamadığı ya da konulan hedefler unutulduğu zaman önce zaman kaybı başlar. Sonra kişiler benlik saygılarını, öz güvenlerini yitirir ve vazgeçerler. Koyu

lan hedeften vazgeçmek, kendine olan güven kaybını derinleştirir. Hedef belirlerken kendi kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır.

 • Ne yapmak istiyorum?
 • Yapmak istediğim şey, hedefim ulaşılabilir mi?
 • Hedefe ulaşmak için gerekli donanıma sahip miyim?
 • Hedefe ulaştığımı nasıl anlayacağım?
Bu soruların yanıtları doğru hedefler koymamızı ve bu hedefleri gerçekleştirme planlarımızı ortaya çıkartacaktır.
·       Planlama:

Hedeflerimizi, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir. 2019 yılı için yapacağımız planların gerçekleşmesi bu planlarımızın ana amaçlarımıza ne kadar hizmet ettiği ile doğru orantılıdır.

Peki işletmenizin ya da kendinizin ana amacını doğru tanımladınız mı?

İşletmenizin ve kendinizin amaçları bu bağlamda farklılıklar gösterebilir. Amerika sosyoloji derneği başkanlığını yapmış olan Melvin Kohn işletme amaçlarını şöyle sıralamaktadır:

 • İşletmenin devamını sağlamak
 • Mal ve hizmetüretmek ve pazarlamak
 • İşletmenin büyümesi
 • İyi bir kamuoyu yaratmak
 • Yenilik
 • Kar elde etmek

Peki kişisel olarak ana amaçlarımız nelerdir?

 • İz bırakmak mı?
 • Üretmek ve başarılı olmak mı?
 • Gelişmek mi?
 • Sevilen ve saygı duyulan biri olmak mı?
 • Değişim mi?
 • Kazanmak mı?

Amaçların açıkça belirtilmesi bizi harekete geçirecek motivasyonun en önemli kaynağıdır.

·       Harekete geçme:

Yaptığımız planların hayat geçmesi eylemlerimize bağlıdır. Birçok işletme ve birçok kişinin planlarını gerçekleştirememesinin nedeni bir türlü eyleme geçememeleri, atalet içinde bulunmaları yani tembellikleridir.

İşletmelerin ve kişilerin bu atalet sorunu çözebilmeleri için ataletin nedenlerini doğru tespit etmeleri gerekmektedir.

Ataletin nedenleri sıralayacak olursak;

Amaçsızlık: Hayat amacının ne olduğunu bilmemek, kendine bir yol, bir yön çizememek.

Mükemmeliyetçilik: Genel olarak kişinin kendisi için aşırı yüksek beklentiler koyması ve bu beklentilere ulaşma konusunda oldukça endişe duyması ataletin önemli sebeplerinden biridir

Sınırlı kaynaklar: Yapmak istediğimiz şeylerin gerçeklemesi için zaman, insan, para gibi  kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynaklara ulaşamamak planlarınız gerçekleştirmeye yönelik çaresizlik duygusunu ortaya çıkartarak bizi yine eylemsizliği yönlendirecektir.

Olumsuz Duygu ve Düşünceler: Mizaç olarak olumsuz bakış açısına sahip olan bireyler bu bakış açısının verdiği olumsuz duygular ile kendisini sabote eder ve sonucunda ataletin oluşumuna zemin hazırlar.

Öğrenilmiş Çaresizlik: Hedefine ulaşmak için önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan ve her defasında başarısızlık gösteren kişinin, yapacağına dair olan inancını yitirip umutsuzluğa kapılması sonucu bir şey yapmak istememesinden kaynaklanan durumdur.

Özet olarak;

2019 yılı dileklerinizin gerçekleşme ihtimali için, geçmiş yılı detaylı bir değerlendirmeye, işletmemiz veya kendimiz için koyduğumuz hedeflerin hayat amaçlarımız ile uyumlu olmasına, bu hedefleri nasıl, ne zaman gerçekleştireceğimize önceden kararlaştırmaya ve bu planların uygulanabilmesi için atalet duygusundan kurtulmaya ihtiyacımız vardır.

2019 yılının tüm planlarınızın ve dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olması umuduyla,

Mutlu yıllar…

Koray DAĞDELEN

Koray Dağdelen