Etkinlik Detayları

Hayatınızda stresi yönetmek ve zorlanmaları hafifletmek istiyorsanız bu program tam da sizin için!

Stres oluşturan faktörleri fark etmek, etkilerini hafifletmek, dönüştürmek ve kendinizi iyileştirmek elinizde. Bilinç, benlik, düşünceler, duygular ve davranışlar ile bedensel duyumlarınıza dair farkındalığınızı arttıracağınız, kendinize özbakım vermeyi öğreneceğiniz bu program ile yaşam boyu kullanacağınız videolar, egzersiz ses kayıtları, okuma materyalleri sizinle olacak.

8 hafta boyunca haftada bir 3’er saat teori ve pratiklerde buluşuyoruz ve sizler hafta içi online olarak Kolektif Trend’den derslerinizi alıyorsunuz.

Program İçeriği:

 • Algı Nedir? Algı Oluşum Aşamaları, Algı Konumları, Temsil Sistemlerimiz, Meta Programlarımızı keşfediyoruz.
 • Mindfulness Nedir?
 • Zihin – Beden Bağı Nasıl Kurma Araçlarımız Neler Olabilir?
 • Yön Verenler Katkı Sunanlar
 • Mindfulness Formal ve Informal Egzersizleri (mindful yürüme, yeme, içme, dinleme, nefes farkındalığı, oturma meditasyonu, şefkat meditasyonu, beden taraması, oturma meditasyonu)
 • Acı, acının evreleri, travma, depresyon ve korunma yöntemleri
 • Kadim nefes teknikleri (kare nefes, dirençli nefes, kapalabatti nefes)
 • Okuma önerileri
 • Günlük Hayata Bilinçli Farkındalık Nasıl Entegre Edebiliriz? Günlük Aktivitelerimiz Neler Olabilir?
 • Ses Kayıtları
 • Ders videoları
 • Okuma Materyalleri
 • Katılım Sertifikası

Program Çıktıları

Mindfulness kişinin an kesitinde duygu, düşünce, eylem ve söylevinde bilinçli farkındalığı ile olmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Odaklanma, problem çözme, çatışma yönetimi, stres altında çalışma ve stres yönetimi alanında faydaları bilimsel olarak ispatlanmış egzersizler içerir. Beynin frontal lobunun güçlendirilmesi, amigdalanın savaş / kaç dürtüsü ile limbik sistemin deneyimlerin etkisinde kalan duygusal tepkinin farkındalıkla dengelenmesini ve kişinin daha bilinçli tercihlerde bulunmasına destek sunar.

Belki şu an dinazorlar tarafından kovalanmıyoruz ama her birimiz birbirimiz için bir dinazor gibi tehdit olduk. Bu yüzden de gergin, stresli, yetişmek zorunda, çok yoğun, nefes alamaz, duramaz halde ordan oraya yetişmekle mükellefiz. Evrimimiz boyunca buna hazırlanmadık, sistemimize bu kadar stres fazla… O zaman bunu nasıl yönetebiliriz ve kendimize şefkatli bir öz bakım verebiliriz?

Bu programda sürüngen beynin faydasını olması gereken kadar alıp kalanında yaratıcı düşünmenin hediyesini kabul etmeyi, yeni nöratik yolların oluşumunun ilk adımlarını atacağız.

Program bitiminde Mindfulness kavramına, mindful bakışın kazanımlarına, duygusal, zihinsel ve bedensel farkındalığımıza mindful temelli bir bakış ile bakacağız.

–      Yoğun tempo içinde yaşanan hız içinde kaçan anlar farkındalığına erişmek

–      Anda olmanın, anda kalmanın farkındalığı

–      Anda kalmayı sağlayacak egzersizler

–      Mindful bir yaşam için gündelik tüyolar

–      Dinleme, tatma, görme, hissetme, koklama duyularının anda olmaya desteğinin deneyimlenmesi

–      Düşünme, dinleme ve kendini ifadede mindful yaklaşım.

–      Kendinle baş başa kaldığın, tüm duyuların ile farkındalıkla anda olduğun bir yaşam deneyimi

–      Zorlayıcı anlar ya da zorlayıcı duygu ve düşüncelerin yoruculuğunu dönüştürebilme

–      Kendinle Nazik, Açık, Yargısız, Arkadaşça bir iletişim, ilişki kurabilme

https://kolektiftrend.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_2.png